Senyawa Ionik

 

Dalam keadaan kristal (padatan) senyawa ionik tidak dapat menghantarkan arus listrik. tetapi jika garam yang berikatan ion tersebut dalam keadaan lelehan atau larutan, maka ion-ionnya akan bergerak bebas, sehingga dapat menghantarkan listrik.
Contohnya, senyawa NaCl. NaCl adalah senyawa ion, jika dalam keadaan kristal sudah sebagai ion-ion, tetapi ion-ion itu terikat satu sama lain dengan rapat dan kuat, sehingga tidak bebas bergerak. Pada saat senyawa NaCl dilarutkan dalam air, ion-ion yang tersusun rapat dan terikat akan tertarik oleh molekul-molekul air dan air akan menyusup di sela-sela butir-butir ion tersebut (proses hidrasi) yang akhirnya akan terlepas satu sama lain dan bergerak bebas dalam larutan.
NaCl (s) + air -->Na+(aq) + Cl-(aq)

 

Related Page

 

 • Senyawa Kovalen Polar
 •  

   

   

   

   

   

  < BACK ------------------------------------------ NEXT >