Ikatan Kimia

 

Selamat Datang
Ikatan Hidrogen
 

Ikatan hidrogen merupakan gaya tarik menarik antara atom H dengan atom lain yang mempunyai keelektronegatifan besar pada satu molekul dari senyawa yang sama. Ikatan "hidrogen", sejenis ikatan lemah, memainkan peranan utama dalam pembentukan materi yang sangat penting untuk kehidupan kita. Contoh: air, sebagai dasar kehidupan, disatukan dengan ikatan hidrogen.

 

Gambar 1.9: Animasi Ikatan hidrogen pada molekul air

 

Animasi diatas menunjukkan molekul kristal air (molekul polar) dalam bentuk liquid. Gaya tarik antara molekul polar yang mengandung hidrogen dengan pasangan elektron bebas dari molekul oksigen. Pada ikatan polar setiap atom hidrogen bermuatan agak positif sehingga dapat menarik elektron. Ikatan hidrogen menyebabkan titik didih dan titik leleh air tinggi bila dibandingkan molekul lain yang kecil tapi molekulnya nonpolar.

 

Referensi:

Oxlade, C & Wertheim, J. (2000). Kamus Kimia Bergambar. Jakarta: Erlangga.

Yahya, H. (----). Kesempurnaan Penciptaan Atom: [Online].Tersedia: http://www.harunyahya.com. [8 Januari 2008]

Michelle Lee. (1999). Hydrogen Bonds: [Online]. Tersedia: http://educhem.com. [13 Januari 2008].

 

 
Ikatan Kimia
Ikatan Kovalen
Ikatan Ionik
Ikatan Logam
Ikatan Hidrogen
Ikatan van der Waals
 
 
 

Tersenyumlah sepasti pagi...Sesejuk embun, seperkasa nurani, damaikan hati...